Glud UV is gludedd isaf ei gryfder?

Yn gludedd glud a chryfder Nid ymwneud yn uniongyrchol. Os deall fel cryfder yn y gludedd anghywir, yn gydnabyddiaeth o wallau.