Rwber seliau elastigedd da

Elastigedd seliau da rwber

Gellir gweld cynhyrchion rwber sêl ym mhobman, y canlynol, I egluro pwysigrwydd selio cynhyrchion rwber.

Fel y dywed mynd: "aderyn y to bach, adnoddau llawn," erioed Gallwch edrych i lawr ar wrthrychau bach hyn, gymryd y ceir sêl ar ei gyfer, mae'n un o'r rhannau pwysig y car, oherwydd mae ganddo hyblygrwydd da ac eang oedd wedi'i osod yn y drws , corff a rhannau eraill. Yn ogystal â sêl, hyd yn oed yn y gaeaf oer, bydd yr oerfel nid yn hawdd yn cael eu trwytho yn y car, sydd nid yn unig yn elwa o selio y mae cynhyrchion aerglosrwydd uchel, mwy amlwg mae cael effaith llwch da. Yn ystod ymarfer corff ar y draffordd, sŵn y gwynt wedi lleihau'n fawr. Yn ogystal, potel ddŵr yn hanfodol ar gyfer ein bywyd, yna, byddwch yn sylwi y modrwy rwber ar y PAC? Ie, yn un o gynrychiolwyr y sêl rwber cynnyrch, ond hefyd mae rôl nid anwybyddu, â rwber y canu yn dda, sut i osod y botel nad oes i boeni am y broblem o ollwng. Ceir llawer o enghreifftiau fel hyn, bydd yr wyf nid rhifo, yn fyr, y pwysigrwydd o selio cynhyrchion rwber, gellir amcangyfrif ydym ni. Gall cynhyrchion rwber i'w gweld ym mhobman yn ein bywydau, ceir cynhyrchion dur, gweithfeydd pŵer, cynhyrchion rwber maes olew, ac ati, yna mae hyn cyffredin eitemau pa nodweddion? Yma, gadewch i ni edrych.

Yn gyntaf oll, mae cynhyrchion rwber ar amodau cynhyrchu gofynion llym, oherwydd mae rwber ei hun hyblygrwydd mawr, gall newid oherwydd yr hinsawdd neu tymheredd a lleithder i newid ansawdd y cynnyrch, gorffen felly yn cynhyrchu broses, wedi ei ystod tymheredd cymedrol, fel arall, bydd y cynnyrch molded hefyd yn bodoli mewn gwahanol ffyrdd. Yn ail, heneiddio cynhyrchion rwber, y broblem hon yn bennaf yn cael ei adlewyrchu mewn prosesu, storio a defnyddio y broses, mae'n agored i mewnol a ffactorau allanol, gan arwain at newidiadau yn strwythur perfformiad, megis feddalu, llwydni ac ati. Unwaith eto, y cynhyrchion rwber molding, gan effaith elastigedd eu hunain, bydd rhywfaint o grebachu, fel maint cynhyrchion rwber angen cyfrifo'r ofalus, ansefydlogrwydd hwn fel arall, yn debygol o arwain at ansawdd cynnyrch gwael. Uchod yn nodweddion cynhyrchion rwber, credaf mae gennym ddealltwriaeth penodol.

O ymddangosiad cynhyrchion rwber hyd yma, ar ôl degawdau o ddatblygiad cyflym, araf ym mywydau bob dydd pobl fod swydd unshakable.

Bellach, nid yw'r diwydiant rwber yn unig sylfaenol ddiwydiant pwysig i hyrwyddo datblygu cenedlaethol, ond hefyd i ddarparu pobl â dyddiol anhepgor bywyd dyddiol, meddygol a chynhyrchion eraill rwber ysgafn, a mwyngloddio, cludo, adeiladu, peiriannau, electroneg ac eraill diwydiant trwm a'r diwydiant sy'n dod i'r amlwg yn cynnig amrywiaeth o rwber cynhyrchu rhannau offer neu rwber. Enwedig ar ôl datblygu cynhyrchion rwber wedi'i fireinio, yn arbennig yn yr agweddau meddygol ar y datblygiad pwysig o ymddangosiad y rwber organau dynol, ond hefyd i bobl i ddod â efengyl enfawr.