Galw Cynyddol ar gyfer Diwydiant Rwber Meddygol a Chynhyrchion Plastig

Yn ddiweddar. Mae diwydiant rwber a chynhyrchion plastig meddygol Tsieina, boed yn y broses offer, ansawdd cynnyrch, rheoli busnes ac agweddau eraill wedi gwneud cryn gynnydd. ac yn cyflwyno sefyllfa ddatrysgar. Yn awr, mae cynhyrchion rwber a phlastig meddygol Tsieina wedi ffurfio system gyflenwad a chyflenwi, bydd dyfodol y galw am ddiwydiant cynhyrchion plastig meddygol yn cyrraedd sefyllfa twf sefydlog.

Nododd dadansoddwr y Diwydiant Cemegol: yn y diwydiant cynhyrchion rwber a chynhyrchion plastig Tsieina, y farn gyffredinol mae yna lawer o broblemau. Y prif gyfeiriad datblygu yw gwella ynni hydroffilig. Oherwydd rwber silicon hydrophobig, fel bod ei gynhyrchion a fewnblannir yn y corff, mae yna ychydig o ymdeimlad o gyrff tramor o hyd, mae angen canolbwyntio ar wella hydrophilicity rwber silicon. I ddatrys y broblem hon, gall y prif addasiad arwyneb, megis y deunydd hydroffilig ar yr wyneb rwber silicon, neu'r dull ymbelydredd i wneud grafio wyneb rwber silicon, triniaeth plasma a dulliau eraill wella eu hydrophilicity. Os na allwn addasu i ddatblygiad cyflym y farchnad. Sut i ddal i fyny â lefel uwch y byd, dod yn arbenigwyr ymchwil rwber a chynhyrchion plastig Tsieina a deunyddiau rwber a deunyddiau plastig meddygol o brif flaenoriaeth.

Cynhyrchion rwber Meddygol a ddefnyddir a sefyllfa gynhyrchu, y datblygiad cyflymaf o gynhyrchion latecs meddygol. Ond mae'r amrywiaeth o gynhyrchion menig latecs domestig hefyd yn cynyddu'n ddigyffro. Amcangyfrifir y bydd y gyfrol allforio yn dangos tuedd twf adfer yn yr ychydig flynyddoedd nesaf. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda'r anghysondeb yn yr hinsawdd fyd-eang, yr epidemig o'r ffliw, bydd y galw am gynhyrchion latecs yn y cwmpas byd-eang yn parhau i gynyddu, mae datblygu diwydiannau cysylltiedig hefyd yn cyflwyno gofynion newydd ar gyfer cynhyrchion latecs. Yn y dyfodol, bydd y galw am fenig latecs yn parhau i gynyddu yn y farchnad ryngwladol.

Mae rwber meddygol a'i gynhyrchion wedi bod dros y maes meddygol, ac mae ei dosage yn barhaus yn y duedd gyflym. Gyda gwelliant graddol economi y byd a thwf cyflym ein heconomi genedlaethol, mae'r galw am gynhyrchion rwber a phlastig meddygol yn cynyddu yn y farchnad ddomestig a thramor, ac mae datblygu a phoblogi rwber meddygol yn dod yn fwy a mwy egnïol.