Mae angen ystyried ffactorau halltu gludog

Cyfeirio at adlynol halltu gan toddyddion, Toddwch effeithiau corfforol ac oeri fel Cydgasglu emylsiwn neu anwedd, cross-linking a impio, adweithiau cemegol, gwneud i solid. Y cyntaf yw am nad ydynt yn rhai adweithiol adlynion, tra bo olaf adlynion adweithiol. Wedi'i halltu adlyn ar y cyd ar gyfer eiddo glynu'n dda o gamau pwysig ar gyfer adlyn bondio yw'r effaith perfformiad mwyaf hefyd. Yn unig llawn wedi'i halltu, gall gael nerth glynu'n dda gydag ymdeimlad cryf o fywyd. Mae tair elfen wedi'i halltu mewn pwysau broses halltu, tymheredd ac amser halltu.