Rwber gwyn

Yn y diwydiant rwber a elwir yn chwistrellu Frost, oherwydd y cynhyrchion rwber rhannol neu'r cyfan ym mhresenoldeb crynodiadau uchel o asiant cymhleth yn gorlifo'r wyneb, mae cyddwysiad i hufen chwistrellu, fel hufen chwistrellu, yn bennaf yn asiant foesyddol, y defnydd o naturiol rwber yn sylffwr.

Yr ateb yw: cymysgu'n llawn, fel bod yr asiant cydlynu wedi'i wasgaru'n gyfartal. Gall ychwanegiad priodol o dar pinwydd mewn rwber a coumarone hylif gynyddu hydoddedd y rhwymwr i leihau ffenomen y chwistrell rhew.

Ymddangosiad sylwedd powdr sy'n debyg i gymylau neu wyn ar wyneb cynnyrch rwber o ganlyniad i ymfudo rhwymwr hylif neu asgwrn solet y tu mewn i gludiog cyfansawdd neu folcanedig. Mae hyn oherwydd y defnydd o sylffwr, cwyr paraffin, rhai asiantau oedran, ac asiantau meddalu y tu hwnt i'w hydoddedd mewn rwber. Er mwyn atal rhew chwistrellu, dylai'r dosran amrywiol uchod fod yn briodol, gellir defnyddio'r hufen chwistrellu sylffwr-melyn cyffredin i atal y defnydd o sylffwr insoluble.

Gelwir chwistrell hefyd yn chwistrell (blodeuo), sef prosesu rwber y problemau ansawdd cyffredin, mae'n cyfeirio at y rwber folcanedig neu rwber vulcanedig a gynhwysir yn yr asiant i ymfudo i'r ffenomen arwyneb a dyddodiad. Weithiau mae'r chwistrell yn grisial tebyg i rew, felly mae'n arferol ei alw'n "chwistrell rhew." Mae'r rhan fwyaf o'r rhew yn sylffwr, gan mai sylffwr yw'r un mwyaf cyffredin mewn asiant gwenwyno rwber yn gyffredinol, ac mae hyd yn oed hyd yn oed rwber yn hawdd ei doddi, felly mae'n hawdd cynhyrchu chwistrell. Mewn gwirionedd, o ymddangosiad y chwistrell, nid yw o reidrwydd fel arfer yn rhew, ond hefyd yn olew (asiant meddalu, plastig) neu bowdr (mwy o lenwwyr, asiantau heneiddio, asiantau hyrwyddo, ac ati) o'r deunydd, a hyd yn oed mae'r garbon ddu o garbon hefyd wedi gweld.