Halltu amser

O dan dymheredd penodol halltu, halltu amser yw lleiafswm amser gofynnol ar gyfer bondio cryfder optimwm. Adlynion gwahanol, oherwydd ei mathau adwaith halltu, hefyd yn amser halltu gwahanol, megis adlyn acrylate halltu radical rhydd, ar ôl iddo gyrraedd amser penodol, cynnydd sydyn yn y gludedd, halltu gyflym. Ychwanegiad ac anwedd adlynion Loctite fel amser halltu estynedig, gludedd, gan arwain at halltu.

Felly pan fydd amser yn brin, i halltu anghyflawn o y adlyn, cryfder adlynol nid yn unig bydd gwydnwch is a cysylltydd, ymwrthedd cemegol ac mae hyn yn gostwng perfformiad a halltu amser yn rhy hir, yn cynhyrchu nid yn unig yn aneffeithlon a gynyddu costau cynhyrchu gwastraff ynni. Yn ymarferol o dan y drwydded amodau yn egwyddor cywerthedd tymheredd amser fel arfer, mabwysiadu uwch tymheredd halltu, halltu amser, halltu, er mwyn dileu straen fewnol rai bondio, yr angen i ôl-eu prosesu yn dymheredd penodol.