Manteision ac anfanteision fflworin rwber

Manteision: ardderchog cemegol sefydlogrwydd, sydd ag ymwrthedd i'r rhan fwyaf o olewau a thoddyddion, yn enwedig amrywiaeth o asidau, hydrocarbonau aromatig polysyclig aliphatic ac olewau · Ymwrthedd ardderchog i dymheredd uchel · · Ymwrthedd da sy'n heneiddio Perfformiad ardderchog gwactod · Priodweddau mecanyddol ardderchog · Priodweddau trydanol da · Athreiddedd da

Anfanteision: Nid argymhellir ketones, ffytosterol a phwysau foleciwlaidd isel cyfansoddion sy'n cynnwys Nitro · Tymheredd isel da perfformiad · Ymwrthedd ymbelydredd sy'n llai